Blue Assets działa na rynku nieruchomości komercyjnych od lipca 2022 r. Spółka świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz Asset managementu. Dzięki współpracy z Panattoni – liderem rynku nieruchomości przemysłowych w Europie – obsługuje już blisko 6 mln m kw. powierzchni w kraju. Doświadczenie nabyte w ramach tej kooperacji jest podstawą do rozszerzenia działalności na rynku nieruchomości w Polsce.  

Blue Assets działa w ramach 11 lokalnych biur: w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. W planach są kolejne oddziały w Białymstoku, Zielonej Górze oraz Kielcach. Łącznie firma zatrudnia 90 specjalistów z zakresu Property i Asset Managementu. Zasoby Blue Assets zostały wyłonione ze struktur Panattoni – lidera rynku obiektów magazynowych w Europie, który od 2009 roku prowadził usługi zarządzania nieruchomościami i aktywami dla ogromnego portfolio dostarczonych powierzchni.

– „Niepodważalnym atutem Blue Assets i zarazem główną siłą naszej firmy jest doświadczony zespół z ogromnym know-how. Z kolei obecność na wszystkich lokalnych rynkach pozwala nam podchodzić w sposób indywidualny do każdej umowy, uwzględniając właśnie specyfikę czy wymagania lokalnego rynku. Współpraca naszych pracowników z liderem swojej branży – Panattoni oraz wieloma właścicielami instytucjonalnymi, daje nam doświadczenie i możliwość  zarządzania ponad 150 nieruchomościami magazynowymi w całej Polsce i współpracy z setkami najemców. Dlatego jesteśmy gotowi na każde wyzwanie, dalszą ekspansję i ekspozycję na rynek nieruchomości – zarówno jeśli chodzi o nieruchomości logistyczne, jak i inne nieruchomości komercyjne” – mówi Anna Kordos z Blue Assets.

Stanowisko Head of Property Management w Blue Assets objęła Anna Kordos, od 20 lat związana z branżą, a przez 16 lat pracująca w Panattoni, gdzie od 2009 do 2022 roku kierowała działem zarządzania nieruchomościami w Polsce. Funkcję Asset and Investment Management Director pełni Magda Kilijańska, z ponad 14-letnim stażem w branży nieruchomości, która od 2019 roku w Panattoni kierowała działem usług zarządzania nieruchomościami w Polsce. Funkcję HR & Operations Director sprawuje Joanna Fajkowska, wcześniej przez 14 lat związana z Panattoni poprzez pracę w działach: BTS, Development i Asset, a następnie szefowanie działowi Administracji, HR i IT.

Kompleksowe zarządzanie

Blue Assets oferuje kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami (m.in. administrowanie umowami najmu, konserwacje i inspekcje, raportowanie, budżetowanie, optymalizacja kosztów właściciela i kosztów operacyjnych, monitorowanie i konserwacje budynku, zarządzanie mediami, nadzór robót i wykonawców, usługi księgowe), usługi zarządzania aktywami i najmu (m.in. tworzenie strategii portfela, koordynacja i zarządzanie najmem, współpracę z najemcami, przegląd czynszów, poszukiwanie nowych najemców, monitorowanie zgodności z umowami najmu). Dodatkowo firma realizuje usługi marketingowe dla aktywów, m.in. z zakresu PR, tworzenia i przygotowywania strategii marketingowych, organizacji imprez czy badań marketingowych.

Usługi w zielonych barwach

W ramach usług zarządzania nieruchomościami Blue Assets oferuje liczne rozwiązania z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. W obiektach oraz w sąsiedztwie zarządzanych budynków implementowane są liczne rozwiązania z zakresu wellbeingu pracowników, m.in. infrastruktura dla rowerzystów, boiska sportowe oraz siłownie plenerowe czy stoły do ping-ponga. Blue Assets świadczy również usługi doradcze w zakresie dobrych praktyk dla najemców – zasad odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią budynku. Najemcy mogą również korzystać m.in. z wejść do biur zagospodarowanych w stylu parków kieszonkowych, mebli z ekologicznych materiałów, nasadzeń drzew i krzewów, a także łąk kwietnych niewymagających częstego podlewania. Ponadto, na terenach inwestycji przemysłowych stawiane są domki dla bezkręgowców, owadów i ptaków oraz ule.

Plany rozwoju

W oparciu o ogólnopolskie portfolio i ogromne doświadczenie zespołu Blue Assets planuje dalszy rozwój swojej działalności w zakresie nieruchomości przemysłowych i współpracę ze wszystkimi przedstawicielami rynku w Polsce. Ponadto, firma zmierza do rozbudowy struktur o inne gałęzie branży nieruchomości komercyjnych.