Zarządzanie nieruchomościami

Konserwacja nieruchomości w ramach budżetu i zgodnie z przepisami

Inwentaryzacja urządzeń i maszyn

Inspekcje nieruchomości i kontrole stanu technicznego

Raporty o nieruchomości uwzględniające bieżące usterki i prognozowane wymagania CAPEX

Codzienne monitorowanie stanu konserwacji budynków i urządzeń

Zlecanie ekspertyz

Zarządzanie mediami i doradztwo dot. efektywności

Raporty z prac

Pozyskiwanie podwykonawców i nadzór

Planowanie konserwacji

Zarządzanie aktywami

Budżetowanie i prognozowanie

Koordynacja najemców i zarządzanie najemcami

Zarządzanie roszczeniami

Raporty o nieruchomości, w tym listy czynszów i śledzenie wyników pod względem budżetu

Zarządzanie komercyjne

Udział w badaniu due diligence i wycenie

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych

Analiza porównawcza i analiza konkurencji

Tworzenie strategii portfela

Koordynacja działań Zarządzającego Nieruchomością

Zarządzanie projektami

Monitorowanie projektów i doradztwo przy pracach inżynieryjnych

Nadzór robót i wykonawców

Rozpisywanie przetargów na wykonawców zewnętrznych

Budżetowanie i zarządzanie kosztami

Nadzór i aktualizacja dokumentacji technicznej

Monitorowanie i koordynacja prac najemców

Współpraca ze służbami technicznymi na budowie

Raporty z prac

Planowanie konserwacji

Techniczne analizy due diligence

Najem

Negocjacje umów najmu

Strategia najmu

Zarządzanie i koordynacja najmów

Współpraca z Najemcami

Spotkania i raporty dotyczące najmów

Przegląd czynszów

Przegląd rynku

Koordynacja przeprowadzek najemców

Poszukiwanie nowych najemców

Monitorowanie zgodności z umowami najmu

Doradztwo ESG

ESG to szansa nie tylko dla środowiska, ale również właścicieli inwestycji, najemców i ich pracowników korzystających z nieruchomości, czy społeczności lokalnych. W obliczu zmian klimatu oraz wymogów legislacyjnych, odpowiednie zarządzanie nieruchomościami ma kluczowe znaczenie. Dlatego w Blue Assets proponujemy kompleksowe doradztwo w zakresie ESG.

Kompleksowe badania i analizy kondycji inwestycji (due dilligence) w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju ESG (środowisko, efektywność energetyczna, elektromobilność, kwestie społeczne, gospodarka odpadami i wodą)

Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o czynniki ESG wraz z opracowaniem polityk dla poszczególnych aktywów

Realizacja procesu certyfikacji budynku – BREEAM In-Use, Well i inne

Przeprowadzenie analizy ryzyk klimatycznych inwestycji

Ocena zgodności budynków z regulacjami – Taksonomią, SFDR, czy CSRD

Ocena budynku w kierunku Carbon Net Zero (optymalizacja emisji CO₂)

Analiza możliwości zastosowania fotowoltaiki w trzech systemach – do sieci zewnętrznej, poza siecią, niezależnie

Plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii i kompensacji

Zbieranie danych do raportowania wskaźników ESG i takich ratingów jak np. GRESB

Wprowadzanie klauzul zielonych umów najmu

Tworzenie kodeksów dobrych praktyk dla najemców w ramach odpowiedzialnego zarządzania powierzchnią w budynku

Architektura krajobrazu i udogodnienia zewnętrzne