Whistleblower policy

W Panattoni jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Niniejsza Whistleblower Policy – Procedura Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania – ma na celu zachęcenie osób, które mają poważne obawy odnośnie dowolnego aspektu pracy firmy, do zgłoszenia się i wyrażenia swoich obaw. Polityka ta opisuje, jakie sprawy podlegają zgłoszeniu, w jaki sposób można zgłosić swoje obawy (osobiście lub anonimowo), jakie są dostępne środki ochrony, w jaki sposób sprawa zostanie zbadana i jakie wsparcie można otrzymać.