Usługi w zielonych barwach

Strategia rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej zwana Europejskim Zielonym Ładem dla Unii Europejskiej i jej obywateli, zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W praktyce oznacza to redukcję emisji gazów cieplarnianych do niezbędnego minimum oraz rekompensatę emisji. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymaga współpracy i wspólnego działania nas wszystkich – państw, przedsiębiorstw i ludzi, zarówno pracowników, jak i jednostek w życiu prywatnym.

Rynek nieruchomości odgrywa kluczową rolę w reagowaniu na kryzys klimatyczny i tkwi w nim ogromny potencjał w pomyślnym przeprowadzeniu dekarbonizacji gospodarki

Zielone budownictwo i tym samym nieruchomości to jeden z filarów nowych regulacji.

Dlatego realizowana przez nas strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje trzy obszary – środowisko, społeczeństwo (dotyczące pracowników, użytkowników zarządzanych przez nas nieruchomości i społeczności lokalnych) oraz ład korporacyjny.

Zgodnie z wytycznymi i regulacjami określającymi konieczność osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych, Blue Assets nadał priorytet zakupom energii ze źródeł odnawialnych. Firma digitalizuje zbieranie danych do raportowania emisji gazów cieplarnianych, tworzy zielone umowy najmu, opracowuje dobre praktyki dla najemców w kontekście ESG, a na żądanie wprowadza certyfikację BREEAM In-Use i inne certyfikaty oraz przeprowadza analizy kondycji inwestycji pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Blue Assets zarządza nieruchomościami zgodnie z ESG

E jak Environment

W trosce o środowisko czyli ekologiczne rozwiązania

 • Rozwiązania i technologie zmniejszające pobór energii
 • Działania nastawione na oszczędność wody – nowoczesne systemy monitoringu i detekcji wycieków, wodooszczędne armatury, instalacje wody deszczowej czy szarej
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego w celu eliminacji zanieczyszczenia światłem
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych
 • Mała architektura i strefy wypoczynkowe wykonane z materiałów ekologicznych – np. meble z łopat turbin wiatrowych pochodzących z recyklingu, dzięki czemu wspieramy rozwój gospodarki cyrkularnej
 • Zielone tarasy w obiektach biurowych
 • Nasadzenia drzew i krzewów wzbogacające ekosystem otaczający inwestycje
 • Wielopiętrowa zieleń izolacyjna i ekrany akustyczne wzbogacone zielenią
 • Różnorodność biologiczna – hotele dla bezkręgowców, budki dla ptaków, domki dla jeży oraz ule
 • Ogrody deszczowe

S jak Social

Wellbeing pracowników i lokalnych społeczności obsługiwanych przez nas inwestycji

 • Zewnętrzne siłownie, stoły do ping-ponga, piłkarzyki, a także boiska do koszykówki i siatkówki oraz place zabaw, również dla lokalnych społeczności
 • Dodatkowe udogodnienia na terenie parku takie jak automaty vendingowe, paczkomaty, zgniatarki do butelek
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych
 • Przeszklone i oświetlone wiaty rowerowe
 • Ekologiczna mała architektura – meble miejskie i strefy relaksu
 • Wejścia do biur zagospodarowane zielenią w stylu parków kieszonkowych
 • Specjalne oświetlenia zewnętrzne minimalizujące efekt zanieczyszczenia światłem

G jak Governance

Działamy transparentnie

 • Transparentne metody zarządzania
 • Budowanie odpowiedzialnych postaw i zachowań, m.in.:
  • kodeks etyki
  • polityki compliance (antykorupcyjne)
  • mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości
 • Odpowiedzialne zakupy

Wspieramy również najemców i właścicieli obiektów w zakresie ładu korporacyjnego poprzez:

 • Wspieranie transparentności w raportowaniu
 • Kodeksy dobrych praktyk dla najemców
 • Klauzule zielonych umów najmu